Văn mẫu lớp 6

Soạn văn Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Thu Thảo / December 9, 2018

Soạn văn Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Hướng dẫn

Soạn văn Sự việc và nhân vật trong văn tự sự sẽ cung cấp thêm những thông tin thú vị giúp người học có quá trình giao tiếp hiệu quả nhất.

1. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Câu 1. Sự việc trong văn tự sự

a, Xem các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

(1) Vua Hùng kén rể

(2) Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn

(3) Vùa Hùng ra điều kiện chọn rể

(4) Sơn Tinh đến trước, được vợ

(5) Thủy Tinh đến sau: tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh

(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về

(7) Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thua

Em hãy chỉ ra sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc trong các sự việc trên và cho biết mối quan hệ nhân quả của chúng?

– Sự việc khởi đầu: (1)

– Sự việc phát triển: ( 3)

– Sự việc cao trào: (4) (5) (6)

– Sự việc kết thúc: (7)

Mối quan hệ nhân quả: nguyên nhân từ việc kén rể, điều kiện kén rể, sau đó là do đến chậm nên Thủy Tinh không lấy được vợ, dẫn đến cuộc giao trang giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, kết quả là hàng năm Thủy Tinh dâng nước trả thù

b, Sự việc trong văn tự sự phải được kể cụ thể: do ai làm, việc xảy ra ở đâu, lúc nào, nguyên nhân, diễn biến, kết quả. Có sáu yếu tố thì truyện mới cụ thể, sáng tỏ. em hãy chỉ ra sáu yếu tố trên trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Theo em, có thể xóa bỏ yếu tố thời gian và địa điểm trong truyện này được không? Vì sao? Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết không? Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể đi có được không? Việc Thủy Tinh nổi giận có lí hay không? Lí ấy ở những sự việc nào?

  • Sáu yếu tố trên trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Ai làm: Sơn Tinh Thủy Tinh làm

– Sự việc xảy ra: thời Hùng Vương thứ mười tám

– Lúc: vua Hùng kén rể

– Nguyên nhân: hai người cầu hôn nhưng vua chỉ có một con gái, chỉ chọn 1 trong 2 mà thôi

– Diễn biến: Sơn Tinh đến trước nên lấy được vợ, Thủy Tinh không lấy được vợ,Thủy Tinh hô mưa gọi gió đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại

– Kết quả: hàng năm Thủy Tinh đều dâng nước đánh Sơn Tinh trả thù nhưng đều thất bại

  • Không thể xóa thời gian và địa điểm trong truyện được vì sẽ làm mất đi yếu tố li kì, kỳ ảo của truyện cũng nhưng không lí giải được vì sao cứ vào thời điểm đó lại có nước dâng
  • Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết vì mọi người sẽ thấy được tài năng của Sơn Tinh chứ không phải do may mắn. Nếu bỏ sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể đi thì không được vì sẽ mất đi tính khách quan của câu chuyện.
  • Việc Thủy Tinh nổi giận là có lí? Lí ấy ở những sự việc: Thủy Tinh đến chậm do sống ở vùng sông nước nên không làm được yêu cầu của vua khi điều kiện sính lễ lại toàn đồ trên cạn

c, Sự việc và chi tiết trong văn tự sự được lựa chọn cho phù hợp với chủ đề tư tưởng muốn biểu đạt. Em hãy cho biết sự việc nào thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng? Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần (em hãy trình bày cụ thể mấy lần) có ý nghĩa gì? Có thể để cho Thủy Tinh thắng Sơn Tinh được không? Vì sao? Có thể xóa bỏ sự việc “Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước…” được không? Vì sao?

Loading...

– Sự việc nào thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng: Sơn Tinh được nói về tài năng của mình trước; điều kiện sính lễ toàn trên cạn (Sơn Tinh sẽ thuận lợi tìm kiếm sản vật hơn)

– Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần (đầu tiên diễn ra mấy tháng trời-sau này là hàng năm) có ý nghĩa: con người chế ngự được những thiên tai từ thiên nhiên.

– Không thể để cho Thủy Tinh thắng Sơn Tinh được vì: như thế con người đã chịu bị khuất phục trước những khó khăn, trướng những thiên tai bão lũ, nhịt ý chí người đọc người nghe.

– Không thể xóa bỏ sự việc “Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước…” được vì: đây chính là những thiên tai, bão lũ mà mỗi năm nhân dân ta phải phòng chống và khắc phục

Câu 2. Nhân vật trong văn tự sự

a, Nhân vật trong văn tự sự vừa là kẻ thực hiện các sự việc, vừa là kẻ được nói tới, được biểu dương hay bị lên án. Em hãy kể tên các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và cho biết:

– Ai là nhân vật chính, có vai trò quan trọng nhất?

– Ai là kẻ được, nói tới nhiều nhất?

– Ai là nhân vật phụ? Nhân vật phụ có cần thiết không? Có thể bỏ được không?

Trả lời:

=> Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:

– Nhân vật chính: Sơn Tinh và Thủy Tinh, cả hai đều có vai trò quan trọng

– Cả Sơn Tinh và Thủy Tinh đều được nhắc đến nhiều.

– Nhân vật phụ: vua Hùng, Mị Nương. Nhân vật phụ có cần thiết. Không thể bỏ được.

b, Nhân vật trong văn tự sự được kể như thế nào?

– Được gọi tên, đặt tên

– Được giới thiệu lai lịch, tính tình, tài năng

– Được kể các việc làm, hàng động, ý nghĩ, lời nói.

– Được miêu tả chân dung, trang phục, trang bị, dáng điệu

Hãy cho biết các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể thế nào?

Nhân vật Cách gọi Lai lịch, tính tình, tài năng Chân dung, trang phục, trang bị, dáng điệu Việc làm, hành động, lời nói
Sơn Tinh Sơn Tinh Đến từ vùng núi Tản Viên, nhiều phép lạ, vẫy tay là núi đồi mọc lên Không nhắc đến Đến cầu hồn, đến sớm lấy được vợ

Dời núi, dựng lũy chống lại nước dâng của Thủy Tinh

Thủy Tinh Thủy Tinh Không nhắc đến Không nhắc đến Đến cầu hồn, đến chậm không lấy được vợ

Hô mưa gọi gió, dâng nước đánh Sơn Tinh

Vua Hùng Vua Hùng Hùng vương thứ mười tám Không nhắc đến Kén rể, ra điều kiện sính lễ
Mị Nương Mị Nương Con gái vua Hùng Không nhắc đến Không nhắc đến
Lạc hầu Lạc hầu Không nhắc đến Không nhắc đến Bàn bạc chọn rể cho vua

Theo Tudienvan.com

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *